image description

INSCHRIJVEN

 Voor leerlingen die reeds bij pirouette dansen:

max 6 inschrijvingen per persoon
(gaat volgend schooljaar  naar)
3° kleuter, 1°, 2°, 3° en 4° leerjaar
op dinsdag 22 mei vanaf 13u30 tot 17 uur in pirouette (ticket vanaf 9 uur)
5°, 6° leerjaar woensdag 23 mei vanaf 9 uur tot 12 uur (ticket vanaf 22 mei om 13u30)
alle andere dansers woensdag 23 mei vanaf 13u30 tot 17 uur (ticket vanaf 9uur)

Voor nieuwe leerlingen

tijdens de opendeur- en openlesdagen
die gaan door vanaf maandag 28 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018
Via mail: pascale@pirouette-dans.be

Extra inschrijvingsdag:  woensdag 5 september van 14 tot 17 uur

Lidgeld: 100 euro per semester per les, vanaf de 3° les 20 euro korting, (wie meer dan 10 lessen volgt vraag het speciaal tarief, teams zijn daar niet inbegrepen)
wie lidgeld betaald is zeker van zijn plaats, indien een groep volzet is en er staan leerlingen op de lijst waarvan het lidgeld niet is betaald, worden die geschrapt.

rekeningnummer: BE09 3850 4251 4557

De lessen starten op maandag 10 september 2018

Huisreglement
Elke inschrijving geldt voor een semester. Vanaf het moment van inschrijving moet het lesgeld betaald worden. Er kan onder geen enkel beding terugbetaling van lessen gebeuren.
In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt er bepaald welke lessen er kunnen gevolgd worden. Bij deze beslissing wordt rekening gehouden met bekwaamheden en samenstelling van de groepen.
De lessen zijn opbouwend doorheen het jaar, we verwachten dan ook van alle leerlingen dat ze altijd aanwezig zijn in hun lessen, dit om vooruitgang te kunnen boeken.

De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de leerlingen. We rekenen op discretie van de ouders die hun jonge kinderen nog moeten helpen bij het omkleden. Er mag geen eten en drinken meegenomen worden in de dansstudio’s. Breng geen waardevolle voorwerpen of juwelen mee. Pirouette  is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke spullen. De cafetaria is open tot na de laatste les. Roken is nergens in het gebouw toegelaten. We verwachten iedereen, in het juiste uniform en met juiste dansoutfit en schoenen, tijdig in de lessen. Het uniform is verplicht voor klassiek ballet en kleuterdans,  wordt door de leerlingen in Pirouette aangekocht en is niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Verzekering is 5 euro per dansjaar.